Skip survey header

Avtalskompassen

Vi bjuder på en kostnadsfri analys av ditt företags avtalshantering 

Det tar dig max fem minuter att besvara några enkla frågor och därefter gör vi en enkel analys av er avtalshantering som levereras med e-mail till er inom några timmar. Läs mer om avtalskompassen här.

Vi förbinder oss gentemot tredje part att hemlighålla den information som ni ger oss, om inte annat följer av lag eller beslut från myndighet eller domstol. Analysen skickas bara till den som har begärt den. Vi kommer inte att överlåta information till tredje part för marknadsföring eller liknande ändamål. Vi kommer att använda anonymiserade uppgifter för att förbättra, utveckla och förändra våra tjänster samt sammanställa statistik.

Ett råd: om inte frågan känns relevant eller svaret helt perfekt - ta då det som ligger närmast eller lämna frågan blank.


Contract Business Intelligence

Mer info om oss